Gün

Saat

Dakika

Saniye
BİLİMSEL PROGRAM

29 Eylül 2022, Perşembe
DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ KURSU

13:00 - 14:30

Oturum Başkanları: Başar Bilgiç, Hakan Gürvit, Öget Öktem Tanör

13:00-13:30 Davranışsal Nöroanatomi
Hakan Gürvit
13:30-14:00 Amnezileri Nasıl Ayırırım?
Ayşe Bingöl
14:00-14:30 Afazileri Nasıl Ayırırım?
Mustafa Seçkin
14:30 - 14:45 Kahve Arası
14:45 - 16:15

Oturum Başkanları: Hatice Mavioğlu, Figen Güney

14:45-15:15 Apraksileri Nasıl Ayırırım?
Zeynep Tüfekçioğlu
15:15-15:45 Agnozileri Nasıl Ayırırım?
Hüseyin Alparslan Şahin
15:45-16:15 Somatik Nörolojik Bulgular Varlığında Demansı Nasıl Ayırırım?
Nazlı Durmaz Çelik
16:15 - 16:30 Kahve Arası
16:30 - 18:00

Oturum Başkanları: Mustafa Bakar, Sevilhan Artan

16:30-17:00 Nörogörüntüleme ile Ayırıcı Tanıyı Nasıl Yaparım?
Esen Saka Topçuoğlu
17:00-17:30 BOS Biyoişaretleyicileri ile Ayırıcı Tanıyı Nasıl Yaparım?
Özlem Gelişin
17:30-18:00 Genetik ile Ayırıcı Tanıyı Nasıl Yaparım?
Ebru Erzurumluoğlu

29 Eylül 2022, Perşembe
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA DEMANS HASTASI DEĞERLENDİRME KURSU 2022

 

Kurs Koordinatörleri: Nil Tekin, Barış Topçular

13:30 - 15:30

I. OTURUM
Oturum Başkanları:
Nil Tekin, Barış Topçular

13:30-14:00 Demans ve Alzheimer Hastalığı Nedir? Ne Değildir?
Demet Özbabalık Adapınar
14:00-14:30 Unutmadan: Demans Önlenebilir mi?
Yaprak Seçil
14:30-15:00 Demans Hastasının Tanı ve Tedavisi: Ne Kadar Erken O Kadar İyi
Barış Topçular
15:00-15:30 Demans Evreler ve Klinik Gidiş
Özge Yılmaz Küsbeci
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 18:00

II. OTURUM
Oturum Başkanları:
Nil Tekin, Nilgün Çınar

16:00-16:30 Demans Hastalarında Ağrı Yönetimi
Aynur Özge
16:30-17:00 Demans Tedavisinde İlaç Etkileşimleri
Figen Güney
17:00-17:30 Demans Hastalarının ve Bakım Verenlerin Aile Hekimi Olmak
Nil Tekin
17.30-18.00 Değerlendirme, Soru-Cevap

30 Eylül 2022, Cuma

08:50 - 09:00

AÇILIŞ
Murat Emre, Başar Bilgiç, Demet Özbabalık Adapınar

09:00 - 10:00

AÇILIŞ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Murat Emre, Başar Bilgiç

  Do Genetic Findings Converge on Discrete Pathophysiological Pathways?
Genetik Bulgular Hangi Patofizyolojik Pathwayi işaret ediyor?

John Hardy
  Vasküler Demansta Güncelleme
Hakan Gürvit
10:00 - 10:15 Kahve Arası
10:15 - 11:15

Oturum Başkanları: Görsev Yener, Hakan Gürvit

  BOS ve Plazma Biyobelirteçleri - Günümüz ve Gelecek
Erdinç Dursun
  Glimfatik Sistem ve Demanslar
Tuncay Gündüz
11:15 - 12:15

UYDU SEMPOZYUM

Dezira Combi ile Anıları Yenileme Vakti

  Alzheimer Hastalığında Güncel Gelişmeler
Haşmet Hanağası
  Alzheimer Hastalığında Mevcut Tedaviler
Başar Bilgiç
12:15 - 13:15 Öğle Yemeği
13:15 - 14:45

Oturum Başkanları: Türker Şahiner, Neşe Tuncer

  Deliryum ve Uzamış Konfüzyon
Bedia Samancı
  Postoperatif Gelişen Kognitif Bozukluklar
Gül Yalçın Çakmaklı
  Travmatik Beyin Hasarı
Pervin Kutluay İşeri
14:45 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 16:00

UYDU SEMPOZYUM

Toplumsal Taramalarda Alternatif Çözüm: Online Beyin Egzersizleri
Moderatör:
Murat Emre

  Online Beyin Egzersizleriyle Bilişsel Aktivasyonun Türkiye Uygulaması Sonuçları
Türker Şahiner
  Online Beyin Egzersizleriyle Bilişsel Aktivasyon & Medikal Tedavi Vaka Çalışmaları
Esen Saka Topçuoğlu
16:00 - 17:30

Davranışsal Semptomlara Yaklaşım
Oturum Başkanları:
Işın Baral Kulaksızoğlu, Demet Özbabalık Adapınar

  Davranışsal Semptomların Güncel ve Gelecekteki Tedavisi
Özlem Aki Erden
  Demanslar ve Psikoz: Ayırıcı Tanıda Yeri ve Tedavi Yaklaşımı
Işın Baral Kulaksızoğlu
  Davranışsal Semptomların Tedavisinde Non-Farmakolojik ve Alternatif Yaklaşımlar
Neşe Direk

1 Ekim 2022, Cumartesi

09:00 - 10:00

Oturum Başkanları: Gökhan Erkol, Okan Doğu

  Alzheimer Hastalığında Güncel ve Gelecek Tedaviler Ne Beklemeli/Ne Beklememeli
Haşmet Hanağası
  Alzheimer Hastalığında Uyku Bozuklukları ve Tedavi Yaklaşımı
Gülçin Benbir
10:00 - 10:15 Kahve Arası
10:15 - 11:15

Alzheimer Hastalığında Alternatif Tedavilerin Yeri Var mı?
Oturum Başkanları:
Haşmet Hanağası, Ebru Barçın

  Supplement Tedavilerin Yeri Var mı?
Mustafa Cankurtaran
  Nöromodülasyon: TMS, TPS'nin Yeri Var mı?
Aslı Demirtaş Tatlıdede
  Kognitif Terapilerin Yeri Var mı?
Pınar Uysal Cantürk
11:15 - 12:15

UYDU SEMPOZYUM

Moderatör: Murat Emre

  Alzheimer Hastalığında Güncel ve Gelecek Tedaviler, Donepezil ve Memantinin Rolü
Başar Bilgiç
12:15 - 13:15 Öğle Yemeği
13:15 - 14:45

Ders Aldığım Vakalar
Oturum Başkanları:
Murat Emre, Haşmet Hanağası
Konuşmacılar: Didem Öz, Yüksel Erdal, Aslı Aksoy Gündoğdu, Murat Gültekin, Zerrin Yıldırım, Ezgi Yetim Arsava

14:45 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 15:30

UYDU SEMPOZYUM

Demans Hastalarında Beslenme Bozuklukları
Moderatör: Başar Bilgiç

  Demanslarda Beslenme Bozuklukları - Önemi
Bedia Samancı
  Demanslarda Beslenme Bozuklukları - Yaklaşım
Nazlı Durmaz Çelik
15:30 - 16:30

Demanslara Geriyatrik Bakış Paneli
Demans Seyrinde Inkontinans, Kabızlık, İştah, Ortostaza Yaklaşım
Moderatör:
Mehmet Akif Karan
Panelistler: Cemal Kızılarslanoğlu, Gözde Şengül Ayçiçek, Aslı Tufan Çinçin, Aslı Çurgunlu

16:30 - 17:00

AKILCI İLAÇ SUNUMU
Oturum Başkanı:
Yıldız Değirmenci
Konuşmacı: Aslı Tufan Çinçin

17:00 - 17:15

KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ

2 Ekim 2022, Pazar

  SALON A SALON B
09:00 - 10:30

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU I
Oturum Başkanları:
Duygu Gezen Ak, Serpil Demirci

SS-001 Eskişehir Şehir Hastanesi Sağlık Kurulunda Demans Raporlarının Değerlendirilmesi
Zeynep Özözen Ayas, Duygu Arslan Mehdiyev, Özlem Şahin, Pınar Uzun, Gülgün Uncu, Hatice Kaya, Demet Özbabalık Adapınar

SS-002 Sağlık Kurulunda Demans; Bir Kliniğin Deneyimleri
Saadet Sayan

SS-003 İleri Evre Demans Hastalarıyla İletişim
Füsun Kocaman

SS-004 Covıd-19 Pandemisinde Alzheimer Gündüz Yaşam Evi Yararlanıcıları
Gizem Akpınar

SS-005 Palyatif Bakım Merkezimizde Tedavi Alan Alzheimer Hastalarının Retrospektif Analizi
Ayfer Durak

SS-006 Covid-19 Pandemisi Sürecinde Hafif Kognitif Bozukluk Ve Depresyon Tanısı Alan Yaşlılarda Yalnızlık Faktörü
Elif Sarıca Darol

SS-007 Alzheimer Hastalığında Bakım Verenler Yeterli Fiziksel Aktivite Düzeyine Sahip mi?
Kübra Nur Menengiç, Bülbül Nazlı Gamze, İdil Arasan Doğan, Sude Kendirli, Nilgün Çınar

SS-008 Genç Yetişkinlerin Egzersizin Beyin Sağlığı Üzerindeki Rolüne İlişkin Farkındalıklarının ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi
Uğur Ovacık, Kübra Nur Menengiç, Feray Güngör

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU II
Oturum Başkanları:
Ufuk Ergün, Melda Bozluolçay

SS-017 ATN Pozitif Olguların Beş Yıllık Klinik Takibi: Progresyonunun Belirleyicileri Nelerdir?
Erdi Şahin, Çağrı Ulukan, Bedia Samancı, Merve Alaylıoğlu, Duygu Gezen Ak, Erdinç Dursun, Aslı Demirtaş Tatlıdede, Haşmet Hanağası, Hakan Gürvit, Başar Bilgiç

SS-018 Türk Popülasyonunda Kognitif Bozukluk Görülen Hastaların BOS Biyobelirteç Profili
Merve Alaylıoğlu, Duygu Gezen-Ak, Erdinç Dursun, Erdi Şahin, Çağrı Ulukan, Bedia Samancı, Aslı Demirtaş Tatlıdede, Haşmet Hanağası, Hakan Gürvit, Başar Bilgiç

SS-019 Parkinson Hastalığı İlişkili Kognitif Bozuklukta Bölgesel Atrofinin Değerlendirilmesi
Zerrin Yıldırım, Ulaş Ay, Ani Kıçik, Emel Erdoğdu, Hakan Gürvit

SS-020 İnsan Astrositlerinde Amiloid Betanın İnflamasyon Parametreleri Üzerine Etkisi
Büşra Şengül Yediel, Ebru Keskin, Erdinç Dursun, Duygu Gezen-Ak

SS-021 Alzheimer Hastalığının Major Peptidi Amiloid Beta 1-42’nin Mtdna ile İlişkisinin Araştırılması
Zuhal Yurttaş, Erdinç Dursun, Duygu Gezen Ak

SS-022 Alfa-Sinüklein ve Amiloid Beta Peptidlerinin Mitokondriyal Transkripsiyon Faktörleriyle İlişkilerinin Araştırılması
Tugay Çamoğlu, Zuhal Yurttaş, Erdinç Dursun, Duygu Gezen Ak

SS-023 Alzheimer Hastalarına Ait Beyin Omurilik Sıvılarında Moleküler Şaperon Seviyelerinin Araştırılması
Pelin Sordu, Merve Alaylıoğlu, Bedia Samancı, Başar Bilgiç, Haşmet Ayhan Hanağası, İbrahim Hakan Gürvit, Turgut Ulutin, Erdinç Dursun, Duygu Gezen-Ak

10:30 - 11:00 Ara
11:00 - 12:30

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU III
Oturum Başkanları:
Duygu Gezen Ak, Serpil Demirci

SS-009 Creutzfeldt-Jakob Hastalığı
Halil Güllüoğlu, Hasan Armağan Uysal, Özge Yılmaz Küspeci

SS-010 Geç Başlangıçlı Depresyon, Demans ve Hafif Kognitif Bozukluk Ayırıcı Tanısında Nöropsikolojik Testlerin Yeri
Gülin Morkavuk

SS-011 Addenbrooke Kognitif Değerlendirme Bataryası Gözden Geçirilmiş Versiyonu (ACE-R) Türkçe Formunun Çevrimiçi Adaptasyon Çalışmasına Dair İlk Bulgular
Yasemin Sohtorik İlkmen,Ezgi Soncu Büyükişcan

SS-012 Ev Temelli Telenöropsikolojik Değerlendirmenin Güvenirliğinin İncelenmesine Ait Ön Bulgular
Elif Yıldırım, Ezgi Soncu Büyükişcan, Şükriye Akça Kalem, Merve Mutafoğlu sarıbay, Selin Kılıçkaya, Aysu Işık, Hakan Gürvit

SS-013 Orta-İleri Alzheimer Demans Hastalarında, Duygu Kartlarına Verilen Yüz İfade Farklılıklarının Yüzyüze ve Bilgisayar Aracılı Yöntemler Kullanılarak Oransal Olarak Karşılaştırılması
Ece Etiz, Su Uluç, Merve Tintaş, Özlem Akarsu, Kutlu Elmacı, Neşe Tuncer, Pervin İşeri, Demet özbabalık Adapınar

SS-014 Beyin Egzersizlerinin Alzheimer Hastaları Üzerine Etkisi: Bir Uygulama Çalışması
Cemre Hoşcan Gökber, Özlem Akarsu, Demet Özbabalık Adapınar

SS-015 Alzheımer Demans Hastalarında Altı Temel Duyguyu Yüz Yüze ve Bilgisayar Yardımı ile Tanıma Farklılıklarının Norokognitif Olarak Karşılaştırılması
Su Uluç, Ece Etiz, Merve Tintaş, Özlem Akarsu, Kutlu Elmacı, Neşe Tuncer, Pervin İşeri, Demet özbabalık Adapınar

SS-016 Erken Evre Alzheimer Hastalığı’nda Bilgisayar Destekli Bilişsel Eğitim Programının Değerlendirilmesi
Büşra S. Arıca Polat, Ali Rıza Sonkaya, Ömer Karadaş

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU IV
Oturum Başkanları:
Ufuk Ergün, Melda Bozluolçay

SS-024 Sitokin ve Kemokin Cevap Profillerinin Amiloid Beta, Alfa-Sinüklein ve Amiloid Beta-Alfa-Sinüklein Combine Uygulaması Yapılmış Nöronal Hücrelerde Karşılaştırılması
Ebru Keskin, Duygu Gezen-Ak, Erdinç Dursun

SS-025 Hastanede Yatan Yaşlı Hastalarda Deliryumla İlgili Yenilikler Nelerdir? Deliryum Farkındalık Günü Sonuçları
Gökçen Umurca, Nurdan Şentürk Durmuş, Büşra Can, Birkan İlhan, Aslı Tufan

SS-026 Demans Tanısıyla İzlenen Hastalarımızda Antidepresan ve Antipsikotik İlaç Kullanımı
Başak Ceren Okcu, Nazlı Gamze Bülbül, Sibel Karşıdağ

SS-027 Subjektif Bellek Yakınması ile Başvuran Kişilerde ‘Hafızanı Test Et’ Testinin Değerlendirilmesi
Hilal Taştekin Toz, Tuğba Çebioğlu, Dilek Sare Özkaptan, Banu Özen Barut

SS-028 Serum Magnezyum Düzeyi ve Demans İlişkisi
Esen Çiçekli

SS-029 Alzheimer Hastalığında Serum Demir, Bakır, Selenyum Düzeylerinin Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması
Sergül Zengin, Mustafa Ülker


  Programı PDF olarak indir